‘ക്രമസമാധാന പ്രശ്‌നമില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. അതിന് ശേഷമേ മതപരമായ ചടങ്ങുകള്‍ വിട്ടുനല്‍കാവൂ.’
News n Views

‘കോതമംഗലം പള്ളിയില്‍ തമ്പടിച്ചവരെ ഒഴിപ്പിക്കണം’; പള്ളി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

‘കോതമംഗലം പള്ളിയില്‍ തമ്പടിച്ചവരെ ഒഴിപ്പിക്കണം’; പള്ളി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി