ഛത്തീസ്ഗഢ് സര്‍ക്കാര്‍ ഹെലികോപ്റ്റര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 25 മണിക്കൂറിന് 85 ലക്ഷം രൂപ മാത്രം വാടക നല്‍കി
News n Views

ഹെലികോപ്റ്റര്‍ വിവാദം: കരാറിലുള്ളത് ഇരട്ടി വാടക; ഛത്തീസ്ഗഡിന് ലഭിക്കുന്നത് പകുതി നിരക്കില്‍

ഹെലികോപ്റ്റര്‍ വിവാദം: കരാറിലുള്ളത് ഇരട്ടി വാടക; ഛത്തീസ്ഗഡിന് ലഭിക്കുന്നത് പകുതി നിരക്കില്‍