oil-price-surge-in Global Market After Attack in Saudi Aramco 
News n Views

എണ്ണവില കുതിച്ചുയരുന്നു, ബാരലിന് 70 ഡോളര്‍ പിന്നിട്ടു, 28 വര്‍ഷത്തിനിടെ ഒറ്റദിവസം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഉയര്‍ന്ന നിരക്ക്

എണ്ണവില കുതിച്ചുയരുന്നു, ബാരലിന് 70 ഡോളര്‍ പിന്നിട്ടു, 28 വര്‍ഷത്തിനിടെ ഒറ്റദിവസം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഉയര്‍ന്ന നിരക്ക്