കയ്യിലൊരു പടമില്ലാതെ കന്നിസിനിമ, കയ്യൊടിഞ്ഞ ഫോട്ടോയിലെ കുസൃതി, പിന്നെ പേരെടുത്ത് വിളിച്ച മോഹന്‍ലാല്‍ സാര്‍: ജി മാര്‍ത്താണ്ഡന്‍
Mohanlal@60

കയ്യിലൊരു പടമില്ലാതെ കന്നിസിനിമ, കയ്യൊടിഞ്ഞ ഫോട്ടോയിലെ കുസൃതി, പിന്നെ പേരെടുത്ത് വിളിച്ച മോഹന്‍ലാല്‍ സാര്‍: ജി മാര്‍ത്താണ്ഡന്‍