മോഹന്‍ലാല്‍ എന്ന പാഠം: അനൂപ് മേനോന്‍
Mohanlal@60

'പിന്നില്‍ നിന്ന് തോളില്‍ കൈവച്ച് ചോദിച്ചു, എന്താണ് എഴുതുന്നത്' മോഹന്‍ലാല്‍ എന്ന പാഠം: അനൂപ് മേനോന്‍