വീടൊരു നരകമായിരുന്നു

ഒരു ടോക്‌സിക് റിലേഷന്‍ഷിപ്പില്‍ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. അന്ന് ഇറങ്ങിവന്നതുകൊണ്ട് ഇന്നെനിക്കൊരു ജീവിതമുണ്ട്; യുവ സംരംഭക അനു സോമരാജന്‍ പറയുന്നു.

The Cue
www.thecue.in