നമ്മൾ ചേർത്തുപിടിക്കേണ്ടവരാണ് അബ്യുസ് വിക്ടിമുകൾ

അബ്യുസുകൾ നേരിട്ട വിക്ടിമുകൾ കുറ്റബോധം പേറിയാണ് ജീവിച്ചുപോരുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് സമൂഹം അവരിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അവരെ നമ്മുടെ ഒപ്പം ചേർത്തുപിടിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് സ്പോട്ലൈറ്റ് എന്ന എൻ.ജി.ഒയുടെ ഫൗണ്ടറും ഡിറക്ടറും ആയ നസ്മ ഹസ്സൻ ആണ്.

Related Stories

No stories found.
logo
The Cue
www.thecue.in