Vanitha Vijayakumars Reply on Lakshmi Ramakrishnans Comment
Film Talks

'നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയോ സമ്മതമോ എനിക്കാവശ്യമില്ല, പോയി പണി നോക്കൂ'; ലക്ഷ്മി രാമകൃഷ്ണന് മറുപടിയുമായി വനിത

'നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയോ സമ്മതമോ എനിക്കാവശ്യമില്ല, പോയി പണി നോക്കൂ'; ലക്ഷ്മി രാമകൃഷ്ണന് മറുപടിയുമായി വനിത