വൈറല്‍ ഗേള്‍ മോളി കണ്ണമാലിക്ക് പറയാനുള്ളത്
Film Talks

'നിങ്ങക്ക് വല്ല ജീന്‍സും ഷര്‍ട്ടുമിട്ട് അടിച്ചുപൊളിച്ചൂടേ'യെന്ന് കലാഭവന്‍ മണി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, മോളി കണ്ണമാലിക്ക് പറയാനുള്ളത്