വില്ലനുള്ള അവാര്‍ഡ് തരുമ്പോഴും ചോക്ലേറ്റ് ഹീറോ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുമെന്ന് കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്‍
Film Talks

വില്ലനുള്ള അവാര്‍ഡ് തരുമ്പോഴും ചോക്ലേറ്റ് ഹീറോ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുമെന്ന് കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്‍