ടാക്‌സ് അടക്കുന്ന മണ്ടനാണ്, സന്ദീപ് വാര്യരോട് അജു വര്‍ഗീസ്
Film Talks

എനിക്ക് 4 കുട്ടികള്‍ ഭാര്യ, എന്റെ നാട്ടില്‍ മരണം വരെ വര്‍ഗീയത നടക്കില്ല; സന്ദീപ് വാര്യരുടെ വിദ്വേഷ നിലപാടിനെതിരെ അജു വര്‍ഗീസ്

എനിക്ക് 4 കുട്ടികള്‍ ഭാര്യ, എന്റെ നാട്ടില്‍ മരണം വരെ വര്‍ഗീയത നടക്കില്ല; സന്ദീപ് വാര്യരുടെ വിദ്വേഷ നിലപാടിനെതിരെ അജു വര്‍ഗീസ്