ഹോംക്വാറന്റൈന്‍ഡ് സ്റ്റാമ്പ് പതിപ്പിച്ച കൈ ട്വീറ്റ് ചെയ്ത് അമിതാഭ് ബച്ചന്‍; ആരാധകരോട് ജാഗ്രത പാലിക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം 
Film News

ഹോംക്വാറന്റൈന്‍ഡ് സ്റ്റാമ്പ് പതിപ്പിച്ച കൈ ട്വീറ്റ് ചെയ്ത് അമിതാഭ് ബച്ചന്‍; ആരാധകരോട് ജാഗ്രത പാലിക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം 

ഹോംക്വാറന്റൈന്‍ഡ് സ്റ്റാമ്പ് പതിപ്പിച്ച കൈ ട്വീറ്റ് ചെയ്ത് അമിതാഭ് ബച്ചന്‍; ആരാധകരോട് ജാഗ്രത പാലിക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം