‘കൂടത്തായി ‘ഇരകള്‍’ ഫീമെയില്‍ വെര്‍ഷന്‍’; മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രമൊരുക്കുന്നത് താനല്ലെന്ന് ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍
Film News

‘കൂടത്തായി ‘ഇരകള്‍’ ഫീമെയില്‍ വെര്‍ഷന്‍’; മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രമൊരുക്കുന്നത് താനല്ലെന്ന് ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍

‘കൂടത്തായി ‘ഇരകള്‍’ ഫീമെയില്‍ വെര്‍ഷന്‍’;  മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രമൊരുക്കുന്നത് താനല്ലെന്ന് ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍