Reality Check on 'Dr. Aisha's Last message"
Fact Check

Fact Check: 'മരണത്തിന് തൊട്ടുമുന്‍പ് ഡോ.ഐഷ കുറിച്ചത്'; പ്രചരണത്തിന്റെ വാസ്തവമെന്ത് ?

Fact Check: 'മരണത്തിന് തൊട്ടുമുന്‍പ് ഡോ.ഐഷ കുറിച്ചത്'; പ്രചരണത്തിന്റെ വാസ്തവമെന്ത് ?