കുഞ്ഞനന്തനെ ഭരണകൂട വേട്ടയാടലിന്റെ ഇരയാക്കി സുനില്‍ പി ഇളയിടത്തിന്റെ പേരില്‍ വ്യാജപ്രചരണം
Fact Check

കുഞ്ഞനന്തനെ പോരാളിയാക്കി സുനില്‍ പി ഇളയിടത്തിന്റെ പേരില്‍ വ്യാജപ്രചരണം, മര്യാദയില്ലായ്മമെന്ന് പ്രതികരണം

കുഞ്ഞനന്തനെ പോരാളിയാക്കി സുനില്‍ പി ഇളയിടത്തിന്റെ പേരില്‍ വ്യാജപ്രചരണം, മര്യാദയില്ലായ്മമെന്ന് പ്രതികരണം