Fact Check : Fake Claims Regarding the Cremation of Elephant 
Fact Check

Fact Check : സംസ്‌കാരത്തെ ചൊല്ലിയും വ്യാജപ്രചരണം ; പാലക്കാട് ആന ചരിഞ്ഞതില്‍ നുണക്കഥകള്‍ തുടരുന്നു 

Fact Check : സംസ്‌കാരത്തെ ചൊല്ലിയും വ്യാജപ്രചരണം ; പാലക്കാട് ആന ചരിഞ്ഞതില്‍ നുണക്കഥകള്‍ തുടരുന്നു