ഷാരൂഖ് ഖാനെതിരെ പ്രചരിക്കുന്നത് പാക്കിസ്ഥാന് 45 കോടി നല്‍കിയെന്ന വ്യാജവാര്‍ത്ത
Fact Check

പണത്തിന് പുറമേ ക്വാറന്റൈന് ഓഫീസ് , പക്ഷേ ഷാരൂഖ് ഖാനെതിരെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് പാക്കിസ്ഥാന് 45 കോടി നല്‍കിയെന്ന വ്യാജവാര്‍ത്ത   

പണത്തിന് പുറമേ ക്വാറന്റൈന് ഓഫീസ് , പക്ഷേ ഷാരൂഖ് ഖാനെതിരെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് പാക്കിസ്ഥാന് 45 കോടി നല്‍കിയെന്ന വ്യാജവാര്‍ത്ത