ധോണി, കോഹ്ലി,രോഹിത് ശർമ്മ എന്നിവരാണ് ഏകദിന ടീമിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ കളിക്കാർ.
Cricket

ദശാബ്ദത്തിലെ മികച്ച ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ; ഏകദിനത്തിൽ ധോണി നായകൻ; ടെസ്റ്റിൽ കോഹ്ലി  

 ദശാബ്ദത്തിലെ മികച്ച ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ; ഏകദിനത്തിൽ ധോണി നായകൻ; ടെസ്റ്റിൽ  കോഹ്ലി