തുടർച്ചയായ ആറു മത്സരങ്ങളിലാണ് താരം ബെഞ്ചിലിരുന്നത്. 
Cricket

സഞ്ജു വീണ്ടും ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ; ഇക്കുറി ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായുള്ള ടി 20 പരമ്പരയിൽ  

സഞ്ജു വീണ്ടും ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ; ഇക്കുറി ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായുള്ള ടി 20 പരമ്പരയിൽ