കോവിഡിന് പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി
Coronavirus

കോവിഡിന് പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി; തൃശൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ രോഗി സുഖം പ്രാപിക്കുന്നുവെന്ന് അധികൃതര്‍

കോവിഡിന് പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി; തൃശൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ രോഗി സുഖം പ്രാപിക്കുന്നുവെന്ന് അധികൃതര്‍