‘കൊവിഡ് രോഗികള്‍ കൂടും’, സംസ്ഥാനത്തിന് വരും ദിവസങ്ങള്‍ നിര്‍ണായകമെന്ന് മന്ത്രി കെകെ ശൈലജ 
Coronavirus

‘കൊവിഡ് രോഗികള്‍ കൂടും’, വരും ദിവസങ്ങള്‍ നിര്‍ണായകമെന്ന് മന്ത്രി കെകെ ശൈലജ 

‘കൊവിഡ് രോഗികള്‍ കൂടും’, വരും ദിവസങ്ങള്‍ നിര്‍ണായകമെന്ന് മന്ത്രി കെകെ ശൈലജ