സംസ്ഥാനത്ത് 12 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ് 19 : ഭയപ്പെടേണ്ടത് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെയുള്ള രോഗവ്യാപനത്തെയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി 
Coronavirus

സംസ്ഥാനത്ത് 12 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ് 19 : സാമൂഹ്യ വ്യാപനമില്ലെന്ന്‌ മുഖ്യമന്ത്രി 

സംസ്ഥാനത്ത് 12 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ് 19 : സാമൂഹ്യ വ്യാപനമില്ലെന്ന്‌  മുഖ്യമന്ത്രി