കൊവിഡ് പോരാളികളെ ആദരിക്കുവാനായി 'വോഗ്' മാഗസിന്‍ ആരംഭിച്ച VogueWarriors സീരിസില്‍ ഷൈലജ ടീച്ചറും
Coronavirus

കൊവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടമാതൃക; VogueWarriors പട്ടികയില്‍ ശൈലജ ടീച്ചര്‍

കൊവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടമാതൃക; VogueWarriors പട്ടികയില്‍ ശൈലജ ടീച്ചര്‍