രജിത് കുമാറിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പൊലീസ് ; 13 പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍
Coronavirus

രജിത് കുമാറിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പൊലീസ് ; 13 പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍ 

രജിത് കുമാറിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പൊലീസ് ; 13 പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍