പ്രിയദര്‍ശന്റെ തീരുമാനം മാറ്റാന്‍ ഹര്‍ത്താല്‍ നടത്താനും തയ്യാറാണ്; ഹരീഷ് പേരാടി
celebrity trends

സിനിമാപ്രേമികളുടെ മനസ്സില്‍ പ്രിയദര്‍ശന് റിട്ടയര്‍മെന്റില്ല; ഹരീഷ് പേരടി 

സിനിമാപ്രേമികളുടെ മനസ്സില്‍ പ്രിയദര്‍ശന് റിട്ടയര്‍മെന്റില്ല; ഹരീഷ് പേരടി