ഷാനിമോള്‍ ഉസ്മാന്‍ ഒരു കാലത്തും ‘പേട്രണേജ്’ പൊളിറ്റിക്‌സിന്റെ ഭാഗമായില്ല. നിവര്‍ന്നു നിന്നു
Blogs

ആണത്തം മാത്രം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നിടത്താണ് ഷാനിമോള്‍ രാഷ്ട്രീയമായി വിജയിച്ചത്