ഥാറിന്റെ പുതിയ മോഡല്‍, പെട്രോള്‍ എന്‍ജിനും ടോര്‍ക്ക് കണ്‍വെര്‍ട്ടര്‍ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയര്‍ബോക്‌സും
Auto

ഥാറിന്റെ പുതിയ മോഡല്‍, പെട്രോള്‍ എന്‍ജിനും ടോര്‍ക്ക് കണ്‍വെര്‍ട്ടര്‍ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയര്‍ബോക്‌സും

ഥാറിന്റെ പുതിയ മോഡല്‍, പെട്രോള്‍ എന്‍ജിനും ടോര്‍ക്ക് കണ്‍വെര്‍ട്ടര്‍ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയര്‍ബോക്‌സും