ജിതിന്‍ കെ.സി.

ജിതിന്‍ കെ.സി.

ചലച്ചിത്ര നിരൂപകൻ, ഫിലിം സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തകൻ