കേരളത്തില്‍ നിന്ന് പഠിക്കാന്‍ കര്‍ണാടക, കെ.കെ ശൈലജയുമായി ആരോഗ്യമന്ത്രി സുധാകറിന്റെ വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ്
Around us

കേരളത്തില്‍ നിന്ന് പഠിക്കാന്‍ കര്‍ണാടക, കെ.കെ ശൈലജയുമായി ആരോഗ്യമന്ത്രി സുധാകറിന്റെ വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ്

കേരളത്തില്‍ നിന്ന് പഠിക്കാന്‍ കര്‍ണാടക, കെ.കെ ശൈലജയുമായി ആരോഗ്യമന്ത്രി സുധാകറിന്റെ വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ്