പൊതുശ്മശാനത്തില്‍ ഇടം നിഷേധിച്ചതിനേത്തുടര്‍ന്ന് പിഞ്ചുശരീരവുമായി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നത് 36 മണിക്കൂര്‍.
Around us

നവജാത ശിശുവിന്റെ സംസ്‌കാരത്തിന് ഇടം നല്‍കാതെ നഗരസഭ; മൃതദേഹവുമായി കാത്തത് 36 മണിക്കൂര്‍  

നവജാത ശിശുവിന്റെ സംസ്‌കാരത്തിന് ഇടം നല്‍കാതെ നഗരസഭ; മൃതദേഹവുമായി കാത്തത് 36 മണിക്കൂര്‍