‘ശ്രീറാമിന്റെ വാദം തള്ളി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍’
Around us

‘മദ്യപിച്ചിരുന്നില്ല, കാറോടിച്ചത് ഞാനല്ല’; ന്യായീകരണമാവര്‍ത്തിച്ച് ശ്രീറാം; സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ വീണ്ടും നീട്ടി

‘മദ്യപിച്ചിരുന്നില്ല, കാറോടിച്ചത് ഞാനല്ല’; ന്യായീകരണമാവര്‍ത്തിച്ച് ശ്രീറാം; സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ വീണ്ടും നീട്ടി